836.png
3199_001_Sivu_1.jpg
3199_001_Sivu_2.jpg

Partsteel metalliteollisuus. Tuotteiden tekniset vaatimukset on määritelty SFS standardeissa. Muut erityisvaatimukset määritellään toimituskohtaisesti piirustuksissa tai teknisissä erittelyissä.

Laatujärjestelmät